12 października 2021 w sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki odbyła się kameralna uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej.

W jej trakcie, w obecności przedstawicieli organu prowadzącego, dyrekcji jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz liderów lokalnych struktur organizacji związkowych,  po złożeniu życzeń pracownikom oświaty Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński wspólnie ze swoim Zastępcą – Piotrem Nowakowskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca – Zbigniewem Długokęckim  wyróżnił siedmioro nauczycieli, którzy odnotowali szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

Uhonorowani - Edyta Paciuszkiewicz – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3, Joanna Jabłonowska – wicedyrektor i nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2, Anna Makowska – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej Nr 3, Marcin Nowakowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 2, Anna Malec – wicedyrektor i nauczyciel – wychowawca Zespołu Miejskich Przedszkoli, Agnieszka Malanowska – nauczyciel – wychowawca w Miejskim Przedszkolu Nr 3  oraz Marzanna Kupniewska – dyrektor oraz nauczyciel-wychowawca  Zespołu Miejskich Przedszkoli zostali odznaczeni okolicznościową odznaką oraz otrzymali Nagrody Burmistrza.

Poprowadzone przez Marka Z. Zdrojewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury spotkanie zostało uświetnione artystycznymi występami uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3.  

Dopełnieniem uroczystości były wystąpienia: Barbary Gil - Radnej Rady Miejskiej Sierpca, Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP w Sierpcu – Piotra Podlaskiego oraz Józefa Mroza – Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, którzy życzyli zebranym licznych sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz satysfakcji z realizowanego na rzecz uczniów posłannictwa.

DSC_0380.JPGDSC_0387.JPGDSC_0391.JPGDSC_0393.JPGDSC_0396.JPGDSC_0397.JPGDSC_0398.JPGDSC_0409.JPGDSC_0420.JPGDSC_0424.JPGDSC_0426.JPGDSC_0430.JPGDSC_0435.JPGDSC_0440.JPGDSC_0441.JPGDSC_0444.JPGDSC_0447.JPGDSC_0450.JPGDSC_0451.JPGDSC_0452.JPGDSC_0454.JPGDSC_0455.JPGDSC_0458.JPGDSC_0464.JPGDSC_0469.JPGDSC_0470.JPGDSC_0472.JPGDSC_0473.JPGDSC_0481.JPGDSC_0482.JPGDSC_0486.JPG