W ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski, złożyliśmy wniosek o wsparcie finansowe na realizację inwestycji infrastrukturalnej w postaci przebudowy ulicy Narutowicza (od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Generała Leopolda Okulickiego) w Sierpcu.  Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony!!
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 960 000 złotych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu – szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza – Muzeum Wsi Mazowieckiej” ! W ramach prac zostaną wykonane m.in. prace ziemne - kanalizacja deszczowa, nowa konstrukcja jezdni, budowa parkingów i ścieżek rowerowych, a także nowoczesne punkty segregacji odpadów. 
Serdecznie dziękujemy Adam Struzik za wsparcie w realizacji tej inwestycji!