Otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Obydwa wnioski wpisały się w obszar priorytetowy nr 1, co oznacza dofinansowanie na maksymalnym poziomie, czyli 95%! Pozyskane środki ułatwią nam realizację zadań w dwóch obszarach:
„Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca” – budowa, przebudowa, remonty i modernizacje nawierzchni lokalnych dróg, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, deszczowej oraz ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych. Realizacja zadania na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej (tzw. remont „Dołka”).
Kwota dofinansowania – 𝟳 𝟱𝟬𝟱 𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 zł
Dziękujemy Panu Waldemarowi Olejniczakowi za poparcie tego zadania.
„Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych - jednostki oświatowe” - modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu między innymi poprzez wymianę źródeł ciepła oraz budowę instalacji fotowoltaicznych.
Kwota dofinansowania – 𝟮.𝟯𝟳𝟱.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 zł
Dziękujemy Panu Jacek Ozdoba za wsparcie projektu.