27 października 2021r., w trakcie LI Sesji Rady Miejskiej Sierpca, radni zostali zapoznani, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z  "Informacją Burmistrza o stanie realizacji przez Gminę Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021".

Przedstawiający kompleksowe sprawozdanie Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Marek  Z. Zdrojewski omówił m.in. zagadnienia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli w kontekście następujących zmian demograficznych, z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, strukturę wydatków w sferze oświatowej, działania związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zakres działań opiekuńczo – wspierających oraz inwestycji i remontów. Rozwinięciem sprawozdania ilustrowanego na bieżąco prezentacją multimedialną były wystąpienia dyrektorów trzech szkół podstawowych, dla których Miasto Sierpc jest organem prowadzącym lub ewidencjonującym. Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz I Prywatnej Szkoły Podstawowej skoncentrowali się na omówieniu wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie tegorocznych egzaminów ośmioklasisty.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIASTO SIERPC ZADAŃ OŚWIATOWYCH W R.SZK. 2020/2021

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg