„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” 

~ Marszałek Józef Piłsudski

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy prace remontowe na mogile wojennej, w której spoczywa Józef Nowik, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Sierpcu.
Józef Nowik – zginął w wieku 27 lat w 1939 roku, pochodził z Nowogrodczyzny (Kresy Wschodnie). Z kart historii wynika, że prawdopodobnie służył w którymś z pułków bądź szwadronów Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, która pod wodzą gen. Władysława Andersa stacjonowała najpierw w Sierpcu, a później uczestniczyła w obronie pogranicza nieco dalej na północ od Naszego Miasta. Poległ w walce z niemieckim okupantem.
Prace polegały na wykonaniu fundamentu oraz montażu nagrobka granitowego. Wykonano napis oraz krzyż na płycie. Zamontowano także metalowe ogrodzenie i wykonano opaskę chodnikową z kostki brukowej.
Pamiętamy nie tyko o doczesnych sprawach i dbamy nie tylko o żyjących, ale także o tych, których nie ma już wśród nas a w szczególności o polskich bohaterach.
Dziękujemy Panu Konstanty Radziwiłł - Wojewodzie Mazowieckiemu za wsparcie finansowe, które umożliwiło nam renowację grobu poległego w 1939 roku bohatera wojennego.
Sukcesywnie będziemy starali się przywracać odpowiedni stan techniczny grobom i miejscom pamięci na terenie Sierpca.