11 listopada to szczególna data w historii Naszej Ojczyzny. W 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska dzięki heroicznej walce rodaków, odzyskała niepodległość. Wydarzenie to stało się inspiracją do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywają wartości szczególnie ważne w życiu Polaków: wolność oraz solidarność.
Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy w tamtych czasach oddali życie za Ojczyznę, bo dzięki nim możemy żyć w wolnym i suwerennym kraju.
11 listopada o godz. 11:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Farnym. Uczestnicy Mszy Świętej, po jej zakończeniu, przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którym odbyły się dalsze uroczystości z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Po okolicznościowych wystąpieniach. Apelu Poległych i Salwie Honorowej, miejskie i powiatowe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Oprawę ceremonialną zapewnił 2 Ośrodek radioelektroniczny w Przasnyszu.