Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to podmiot, którego celem jest budowanie domów mieszkalnych i ich wykorzystanie na zasadach najmu. 
▶ Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem, przeznaczone dla osób z niższym dochodem, dla których uzyskanie kredytu jest niemożliwe albo znacząco obciążałoby budżet domowy.
▶ Ustawa dopuszcza wykup mieszkań, rozliczenie partycypacji w trakcie trwania umowy najmu oraz dojście do własności.
Gmina Miasto Sierpc wniesie do nowo tworzonej spółki wkład pieniężny w wysokości 𝟛 𝟘𝟘𝟘 𝟘𝟘𝟘 zł, który uzyska z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
▶ Przystąpienie Sierpca do spółki „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” , do którego włączy się 8 gmin z północnego Mazowsza, przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców Gminy Miasto Sierpc. Ostateczne decyzje zapadną w połowie grudnia.
▶ Zapraszamy do współpracy także pozostałe samorządy z regionu województwa mazowieckiego.