Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Sierpeckie placówki oświatowe otrzymały w ramach projektu dofinansowanie:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie 224 400 zł
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 201 300 zł

 

Wyposażenie, które będzie mogło być kupowane przez szkoły w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości to m.in.:
•    drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).