W dniu 14 grudnia, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz ze swoim Pełnomocnikiem ds. Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Grzegorzem Żelasko, przekazali gadżety oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia kampanii profilaktycznych w Naszym Mieście. 

Naszym celem jest uświadomienie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych o zagrożeniach cywilizacyjnych w postaci szerzących się nałogów: alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, a także uzależnienia od Internetu czy telewizji.
Stawiamy na bezpieczną profilaktykę, którą można połączyć z rutynowymi działaniami Policji. 
Na terenie Naszego Miasta zostaną przeprowadzone następujące kampanie:
  •  „Reaguj na przemoc”,
  •  „Przeciw pijanym kierowcom”,
  •  „Postaw na rodzinę”,
  •  „O depresji w pandemii”,
  •  „Dopalacze – powiedz stop”.
Dziękujemy Komendantowi Powiatowej Policji w Sierpcu Jarosławowi Ciarce za aktywne włączenie się w realizację i przeprowadzenie ww. kampanii wśród lokalnej społeczności. 
Podziękowania kierujemy również do Pana Marcina Ostrowskiego, któremu serdecznie gratulujemy objęcia funkcji I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Sierpcu. Życzymy wielu sukcesów i owocnej współpracy. 

kpp-1.JPGkpp-2.JPGkpp-3.JPGkpp-4.JPGkpp-5.JPGkpp-6.JPG