We współpracy z Krajowy Zasób Nieruchomości oraz z samorządami Urząd Miasta Ciechanów, Gmina Czernikowo, Glinojeck, Płońsk oraz Załuski powołaliśmy drugą spółkę SIM na Mazowszu! 

W pierwszym etapie, planowana jest budowa 1000 mieszkań. Przeznaczone one będą na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową. To mieszkania dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Każda z gmin otrzymała wsparcie w kwocie ok. 3 000 000 złotych przeznaczoną na założenie/przystąpienie do spółki SIM. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24 miliony złotych.
Dodatkowo każda gmina przystępująca do SIM Północne Mazowsze będzie mogła otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji inwestycji. Do dyspozycji jest także bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę mieszkań, który wynosi do 35% kosztów inwestycji.
Razem możemy więcej! 
Krzysztof Kosiński - Ciechanów
Tomasz Krasicki - Czernikowo
Łukasz Kapczyński - Glinojeck
Józef Pietrasik - Płońsk
Kamil Koprowski - Załuski