Zakończył się montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Dofinansowanie na tę inwestycje otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadania: „Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu” (zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnej, fotowoltaika, zakup materiałów i wymiana podłogi, rozbudowa systemu audio-wizualnego) - 400 000 zł.”
Fotografia wykonana dronem. W centrum fotografii widoczny budynek Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. na dachu widoczne zamontowane panele fotowoltaiczne. Wokół budynku widoczna jezdnia, parking, stadion oraz boisko wielofunkcyjne.