Szanowni Państwo,
Jesteśmy badaczkami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, reprezentującymi Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej oraz Instytut Socjologii. Prosimy o udział w ankiecie dotyczącej źródeł informacji i sposobów komunikacji w Państwa miejscowości.

Prosimy o udział w ankiecie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Wyniki naszych badań pomogą nie tylko określić, jakie są najczęściej używane narzędzia komunikacji w miastach, gminach i miejscowościach, ale również stwierdzić, jakie braki istnieją w tym zakresie i na jakie aspekty komunikowania osoby za nie  odpowiedzialne powinny zwrócić większą uwagę.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy. Zapewniamy, że uzyskane wyniki posłużą nam wyłącznie w celach naukowych i statystycznych. Prosimy o udział w badaniu, które nie powinno zająć dłużej niż 10 minut i o udzielenie szczerych odpowiedzi. Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość oraz czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Jeśli uznają Państwo, że nasze badanie jest wartościowe, bardzo prosimy o rozpowszechnienie linku do kwestionariusza wśród swoich znajomych.


dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ
dr Monika Kornacka-Grzonka
dr Agata Zygmunt

Ankieta dotyczącej źródeł informacji i sposobów komunikacji