Oczekiwana od ponad 20 lat obwodnica Miasta Sierpca coraz bliżej realizacji! 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zamieścił zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w którym została uwzględniona „Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu”, czyli budowa tzw. obwodnicy Sierpca.
Już niebawem zostanie ogłoszony przetarg na firmę wykonawczą.
W II połowie 2022 roku planujemy wkopanie przysłowiowej „pierwszej łopaty” pod budowę obwodnicy. 
Podziękowania kierujemy do Pana Marszałka Adam Struzik oraz Pana Ministra Jacek Ozdoba, bez których wsparcia nie byłoby to możliwe! Serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy także za pomoc i zaangażowanie Dyrektorom MZDW: Panu Grzegorzowi Obłękowskiemu i Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu.
Na tę chwilę inwestycja ma zabezpieczone finansowanie w kwotach ok. 70 mln złotych z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz ok. 34 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. 
Zakończenie prac oraz oficjalne otwarcie obwodnicy planowane jest w ciągu najbliższych 3 lat.