Skwer zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 10 zyskał nowy wygląd! 
Wiosną, wzdłuż głównego, oświetlonego ciągu pieszego, zostaną zamontowane ławki. 
Pojawią się także nowe nasadzenia drzew i roślin wieloletnich. 
W centrum fotografii widoczny główny ciąg pieszy wykonany z kostki brukowej. Po prawej stronie widoczne lampy oraz wydzielone miejsca na ławki. Po lewej stronie fotografii widoczny blok mieszkalny. Na wprost fotografii widać zabudowania. Po obu stronach głównego ciągu pieszego widoczne drzewa.