Trwa przebudowa parkingów przy blokach nr 1,2,4 oraz 6 przy ul. Wyzwolenia.
W ramach prac zostaną wykonane parkingi z wyznaczonymi miejscami. Przeprowadzona będzie także pielęgnacja drzew oraz nasadzenia nowych roślin i krzewów.