W dniu 28 marca 2022 r., w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „SIERPC 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”.

Urząd Miejski w Sierpcu uzyskał w 2019 r., w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. Dzięki temu, w Sierpcu przez ponad 2 lata realizowano zarówno działania tzw. „twarde”, jak i „miękkie” – informacyjno-edukacyjne, bliskie mieszkańcom, które cieszyły się dużym zainteresowaniem sierpczan.

Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, służącego tworzeniu przestrzeni przyjaznej do życia.

Otwarcia konferencji dokonali Burmistrz Miasta Sierpca Pan Jarosław Perzyński oraz Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - Pan Maciej Aulak. Cel, zakres i partnerów projektu przedstawił Koordynator po stronie Lidera Projektu Sierpc 2.0  - Pan Piotr Brzeski. Sesję poświęconą realizacji projektu otworzył Koordynator Partnera Projektu Politechniki Warszawskiej – Pan dr inż. Paweł Nowak przybliżając temat logistyki zbiórki odpadów segregowanych w Gminie Sierpc. Następnie, zadania kolejnego Partnera projektu przedstawili Pani Urszula Chmura – Ekspert Fundacji i Pan Rafał Idziak Koordynator Projektu z ramienia Fundacji Razem dla Środowiska. Omówili oni możliwości zastosowania nowoczesnej edukacji w budowaniu Human Smart Cities, na przykładzie zrealizowanych działań informacyjno-edukacyjnych. Możliwości wykorzystania platformy do zarządzania w mieście i zagadnienia gospodarki niskoemisyjnej przybliżył Prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Pan Marek Tomaszewski. Na konferencję zostało zaproszonych 100 gości, m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, przedstawiciele samorządów lokalnych, włodarze sąsiednich powiatów i gmin oraz instytucji miejskich.

Konferencja podsumowująca była nie tylko okazją do prezentacji wykonanych zadań i osiągnięć, ale również okazją do wymiany doświadczeń w realizacji idei Smart City wśród samorządowców.

Burmistrz Jarosław Perzyński zabieający głos przy mikrofonie, w tle widoczny ekran na którym odtwarzana jest prezentacja multimedialna. Po prawej stronie zdjęcia widoczna mównica oraz ścianka reklamowa.