Trwają prace związane z budową ul. Mieszka I-go. 
Powstaje ciąg pieszy oraz jezdnia.
Modernizacja ul. Mieszka I
Modernizacja ul. Mieszka I
Prace budowlane przy ul. Mieszka I