28 kwietnia, w Centrum Kultury i Sztuki, odbył się Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Mieście Sierpc.
Uczniowie ze Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz I Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu zmagali się z zagadnieniami dotyczącymi Naszego Miasta. W trzyosobowych grupach, w dwóch kategoriach wiekowych (4-6 oraz 7-8), odpowiadali na pytania zadawane przez Marka Zdrojewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury UM.
Komisja w składzie: Piotr Nowakowski – Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Miasta Sierpca, Barbara Wojciechowska-Dobies – Sekretarz Urzędu Miejskiego, Grażyna Kłos – lokalny historyk, członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Miasta Sierpca oraz Aneta Dębowska – Inspektor w Wydziale Oświaty i Kultury, uważnie wsłuchiwali się w odpowiedzi uczestników konkursu oraz przyznawali punkty za prawidłowe wyniki. 🆒✅
W rezultacie, wyniki przedstawiają się następująco: 
klasy 4-6
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 2 
III miejsce – I Prywatna Szkoła Podstawowa
 
klasy 7-8
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3
II miejsce – I Prywatna Szkoła Podstawowa 
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
 
Dziękujemy Dyrekcji oraz Nauczycielom za przygotowanie uczniów do uczestnictwa w Konkursie. 
Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy! 
Podziękowania kierujemy także w stronę Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. 
Zdjęcie grupowe uczniów biorących udział w Konkursie o Samorządzie Terytorialnym i Mieście Sierpcu z opiekunami oraz komisją konkursową.
Zdjęcie grupowe komisji konkursowej z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz pracownikami Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu.