Od lewej flaga Polski (symbol graficzny) oraz godło Polski (symbol graficzny)

Zadanie pn. „Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu”.

zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  

 

Opis zadania: Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni podatnej z betonu asfaltowego KR1 o szerokości jezdni 5,0 m dwupasmowej, dwukierunkowej klasy L o długości 734,84 mb., w tym: budowy chodników z kostki betonowej, wykonanie pobocza gruntowego z kruszywa łamanego, wykonanie elementów uspokojenia ruchu (5 progów zwalniających płytowych z kostki betonowej), budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo o średnicy zewnętrznej 11,0 m. z wyspą środkową przejezdną o średnicy 6,0 m., oraz przebudowa odcinków dróg gminnych dojazdowych do przedmiotowego rodna tj.: ul. Władysława I Hermana o długości 82,00 m. oraz ul. Staszica o długości 130,60 m. Ponadto przebudowie uległo skrzyżowanie DW541 z ulicą Staszica poprzez likwidację istniejącego wlotu skrzyżowania ul. Mieszka I do DW nr 541. W ramach przebudowy ul. Mieszka I wybudowano również kanalizacje deszczową odprowadzającą wody opadowe i roztopowe, wykonano również oświetlenie uliczne ronda na skrzyżowaniu ul. Mieszka I, ul. Władysława I Hermana i ul. Staszica.

 

Dofinansowanie: 2 313 315,92 zł

Całkowita wartość: 3 304 737,03 zł.