W dniu 5 maja br., na miejskich Jeziórkach zostały zamontowane plansze informacyjno-edukacyjne, dzięki którym, od teraz możecie zapoznać się z historią Naszego Miasta w pięknych okolicznościach przyrody! 
Ścieżka historyczna została przygotowana przez Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w ramach obchodów jubileuszu 700-lecia Miasta Sierpca. 
Zachęcamy do częstych spacerów i zapoznania się z materiałami informacyjnymi. 
Dbajmy o historię naszej Małej Ojczyzny!
Miejskie Jeziórka. Po lewej stronie tablica informacyjna rozpoczynająca historyczny szklak 700-lecia.W centralnej części fotografii widoczne miejskie Jeziórka.
Tablica informacyjna wchodząca w skład ścieżki historycznej 700-lecia Miasta Sierpca, zamontowana na miejskich Jeziórkach.
Tablica informacyjna wchodząca w skład ścieżki historycznej 700-lecia Miasta Sierpca, zamontowana na miejskich Jeziórkach.
Tablica informacyjna wchodząca w skład ścieżki historycznej 700-lecia Miasta Sierpca, zamontowana na miejskich Jeziórkach.
Tablica informacyjna wchodząca w skład ścieżki historycznej 700-lecia Miasta Sierpca, zamontowana na miejskich Jeziórkach.
Tablica informacyjna wchodząca w skład ścieżki historycznej 700-lecia Miasta Sierpca, zamontowana na miejskich Jeziórkach.
Tablica informacyjna wchodząca w skład ścieżki historycznej 700-lecia Miasta Sierpca, zamontowana na miejskich Jeziórkach.