18 maja w Collegium Leonium w Sierpcu odbyła się debata szkolna, w której mieli przyjemność wziąć udział: zastępca burmistrza Piotr Nowakowski, Sławomir Olejniczak – Wicestarosta Sierpecki, Krzysztof Rudowski - Radny Rady Miejskiej, Jarosław Żmijewski – Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Swoją obecnością zaszczycił szkołę także Jego Ekscelencja Piotr Libera – Biskup Płocki oraz ks. Marek Tomulczuk SAC - proboszcz Parafia św. Benedykta w Sierpcu.

Uczniowie zadawali pytania z różnych dziedzin, dotyczących miasta i powiatu sierpeckiego. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły inwestycje miejskie. Cieszymy się, że uczniowie pokazali swoje zaangażowanie, wiedzę i chętnie zadawali merytoryczne pytania. 
Debata był organizowana w ramach ogólnopolskiego projektu „Wykorzystanie gry symulacyjnej „CoopAxle” (Oś Współpracy) do promowania aktywnego udziału młodzieży w partycypacji obywatelskiej w życiu społeczności lokalnej”, realizowanej przez szkołę wraz z Fundacją Edukacji i Rozwoju Innowatorium z Warszawy. Program poświęcony jest kształtowaniu postaw obywatelskich wśród uczniów klas szkół średnich.
Grupowe zdjęćie osób znajdujących się w sali lekcyjnej w budynku Leonium.