Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym wszystkich uczniów uczniów szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu plastycznego „700 lat lokacji Miasta Sierpc”. Praca plastyczna powinna być wykonana na podłożu papierowym w formacie A3, techniką malarską lub rysunkową (bez grafiki komputerowej).

Pracę konkursową należy złożyć do dnia 15 czerwca br.) do godz. 15:00, dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu, ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc woj. mazowieckie z dopiskiem: Konkurs plastyczny „700 lat lokacji Miasta Sierpc”.

Do dzieła!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „700 lat lokacji Miasta Sierpc”

Plakat graficzny promujący konkurs pn. 700 lat lokacji Miasta Sierpc