Sierpc, dn. 13.06.2022 r.

OKÓLNIK

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Burmistrz Miasta Sierpc i Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sierpeckie Partnerstwo" zapraszają mieszkańców Miasta Sierpc na spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Celem spotkania jest określenie potrzeb i problemów mieszkańców, dokonanie analizy mocnych i słabych stron i słabych stron gminy, szans i zagrożeń oraz określenie celów LSR. Opracowany dokument będzie podstawą do realizacji i finansowania projektów z udziałem funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu w godz. 10:00-13:30.

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpca

 

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" w ramach działania 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.