Mieszkam i znam” – gra miejska, to kolejna propozycja zaangażowania mieszkańców Sierpca w obchody 700 – lecia lokacji naszego miasta.

Gra pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpca i Rady Miejskiej została przeprowadzona   8 czerwca 2022 roku . Organizatorami przedsięwzięcia były Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,  Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc oraz Zarząd Osiedla nr 2   i Zarząd Osiedla nr 4.

Zgodnie z przyjętym regulaminem grę o charakterze edukacyjno – sportowym skierowano do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Swoją obecność i udział w grze miejskiej zgłosiły wszystkie wspomniane wyżej szkoły.

Każda drużyna miała do przejścia 7 punktów kontrolnych, na których odpowiadała na pytania dotyczące historii Sierpca oraz wykonywała określone zadania sportowe.

Rozstrzygnięcia gry miejskiej nastąpiło „Pod Dębem” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. Wręczone zostały nagrody, a na zakończenie dla wszystkich uczestników czekał poczęstunek.

 

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 2

Uczestnicy gry miejskiej znajdujący się na boisku sportowym Szkoły Podstawowej nr 2

Uczestnicy gry miejskiej

Zdjęcie grupowe uczestników gry miejskiej