20 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, została podpisana umowa na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Sierpcu poprzez wymianę źródeł ciepła, budowę instalacji fotowoltaicznych – jednostki oświatowe”.

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Całkowity koszt inwestycji to 𝟮 𝟲𝟮𝟴 𝟬𝟬𝟬 zł brutto. Dofinansowanie zadnia to 90%.
W ramach prac zostaną zaprojektowane, zamontowane i uruchomione instalacje fotowoltaiczne w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla budynków:
  • Zespołu Miejskich Przedszkoli w Sierpcu;
  • Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Bajkowa Kraina w Sierpcu;
  • Miejskiego Przedszkola Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu;
  • hali sportowej przy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.
Kuchnia węglowa, która dotychczas była w użytkowaniu, zostanie usunięta i wymieniona na nowoczesne wyposażenie zasilane energią elektryczną, dostostosowane dla potrzeb bloku kuchennego w budynku Zespołu Miejskich Przedszkoli.
Zdjęcie grupowe na ściance reklamowej uczestników spotkania dotyczącego podpisanai umowy na realizację zadania inwestycyjnego. Na zdjęciu widocznych jest 5 osób, w tym jedna kobieta i czterech mężczyzn.