Podczas LXIV Sesji Rady Miejskiej Sierpca w dniu 29 czerwca br., Burmistrz Jarosław Perzyński uzyskał od Radnych wotum zaufania i absolutorium.
Został rozliczony 2021 rok, który Miasto zakończyło z dochodami w kwocie ok. 101 milionów złotych! Od 2013 roku jest to wzrost dochodów o blisko 54 mln zł.
Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta Sierpc za 2021 rok. Pozyskiwanie środków zewnętrznych (kwota 9 247 872 zł), racjonalne i oszczędne wydatki pozwoliły nie ograniczać inwestycji w tych niestabilnych ekonomicznie czasach.
 
Zdjęcie grupowe wykonane na zakończenie sesji absolutoryjnej. Na fotografii widoczni Burmistrzowie, Miejscy Radni, Skarbnik, Sekretarz oraz pracownik Biura Rady.