W Miejskim Przedszkolu nr 2 „Bajkowa Kraina” zakończyły się prace związane z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją frontowej elewacji.
Realizacja zadania objęła:
  • wykonanie robót rozbiórkowych,
  • wykonanie robót fundamentowych,
  • wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  • przebudowę schodów,
  • wykonanie chodnika i dojścia,
  • montaż barierek,
  • przebudowę zadaszenia.