Z okazji 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego, na zaproszenie Dyrektora Szkoły – Pani Barbary Bońkowskiej, do Sierpca w dniu 28 września 2022 r. przyjechały delegacje Zakladnych Umeleckich Szkół z Czech – Hulin i Słowacji – Zlate Moravce. Patronat honorowy nad tegoroczną wymianą międzynarodową objęli Pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca oraz Pan Andrzej Cześnik – Starostwa Powiatu Sierpeckiego.

W dniu 29 września delegacje nauczycieli, uczniów i rodziców zaprzyjaźnionych szkół artystycznych oraz Starosta Miasta Hulina – Pan Roman Hoza, spotkali się w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sierpcu na słodkim poczęstunku, o który zadbali rodzice uczniów PSM I st. w Sierpcu, ze Starostą Powiatu Sierpeckiego. W czasie spotkania był czas na zwiedzanie szkoły, której budynek po termomodernizacji zmienił się znacząco, wymianę upominków oraz serdeczne rozmowy z przyjaciółmi zza naszych południowych granic, z którymi z powodu pandemii nie widzieliśmy się 3 lata.

O godzinie 11.00 w sierpeckiej Farze została odprawiona Msza św. w intencji sierpeckiej szkoły muzycznej, a po mszy nasi zagraniczni goście udali się do Urzędu Miasta Sierpca na spotkanie z Panem Burmistrzem, w czasie którego zacieśniono relacje z delegacją miasta partnerskiego Sierpca – Zlatych Moravców oraz nawiązano bliższy kontakt z czeskim Hulinem – reprezentowanym przez tamtejszego Starostę. Goście otrzymali upominki promujące Sierpc oraz wręczyli Panu Burmistrzowi podarki ze swoich miast.

Kulminacyjnym punktem każdego spotkania międzynarodowego jest koncert, tak było i obecnie. Goście wzięli aktywny udział w uroczystym Koncercie         z okazji jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego, który odbył się w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu o godz. 17.00. W Koncercie uczestniczyli również patroni honorowi tegorocznej wymiany zagranicznej oraz Pani Anna Drogowska – Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, która wręczyła z okazji jubileuszu honorowe odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej” wieloletnim pracownikom                  i pedagogom Szkoły: Pani Jadwidze Chlebnej-Redyk, Pani Małgorzacie Rudowskiej, Pani Izabeli Jezierskiej, Panu Bogdanowi Bilskiemu, Panu Rafałowi Gzelli, Panu Andrzejowi Wojtasowi i Panu Grzegorzowi Domańskiemu oraz nadmieniła, że Dyrektor Szkoły – Pani Barbara Bońkowska otrzyma nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 13 października 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

W piątek rano delegacja ze Zlatych Moravców udała się w drogę powrotną, zaś Czesi wspólnie z uczniami i pedagogami sierpeckiej szkoły muzycznej pojechali do Żelazowej Woli – miejsca urodzin Fryderyka Chopina, po drodze zwiedzono również kościół w Brochowie, w którym Chopin został ochrzczony.

Wizyta w Żelazowej Woli była ostatnim punktem tegorocznego spotkania międzynarodowego, które mogło odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie, sponsorów: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, Masarni „Staropolska Strzecha” oraz wsparciu patronów honorowych Burmistrza Miasta Sierpca i Starosty Powiatu Sierpeckiego.

Za okazane wsparcie i życzliwość serdecznie dziękujemy i przygotowujemy się już do kolejnego spotkania w ramach wymiany międzynarodowej, które odbędzie się w maju 2023 r. w Hulinie.

Barbara Bońkowska