Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla budynku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu.
11 października została podpisana umowa na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Jest to ostatni budynek miejskich jednostek, który zyska dodatkowe ekologiczne źródło energii.
Staramy się przeciwdziałać skokom cen energii i minimalizować koszty.
Na zdjęciu widoczne 4 osoby. Od lewej Skarbik Miasta, Burmistrz Sierpca, Wykonawca, Zastępca Burmistrza. W tle ścianka reklamowa.