Przy ul. Wincentego Witosa od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego, do ronda przy ul. Płockiej, powstanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 240mb i szerokości 4.5 m.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wincentego Witosa.