22 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Sierpcu została podpisana umowa na wykonanie projektu modernizacji dworca kolejowego. 
Koncepcja zostanie wykonana przez Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C. do końca I kwartału 2023 r. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na remont obiektu. O postępie wszelkich prac będziemy Państwa na bieżąco informować.
Na zdjęciu widoczne cztery osoby. Na pierwszym planie od lewej skarbnik miasta, wykonawca ściskający dłoń z zastępcą Burmistrza, Burmistrz.