Remont Starego Miasta zaczynamy od podstaw, czyli infrastruktury podziemnej – wymiany i budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, która jest najbardziej problematyczna w tej części miasta, co widać po każdym większym deszczu.
Prace w ul. Plac Chopina, ul. Jaśka Pilika i odcinek ul. Księcia Wacława:
a) rozbiórka krawężników, chodnika i jezdni na całej jej szerokości,
b) ułożenie rur kanalizacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
c) budowę odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do posesji,
d) studnie kanalizacyjne i studzienki ściekowe,e) wymiana przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE,
f) odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnik z kostki brukowej.
Na I etap remontu Starego Miasta otrzymaliśmy 100 % - ową dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 562 100  zł.
Wykonawcą jest lokalna firma Budexpol. Sp. z o.o.
Dziękujemy Panu Adam Struzik – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 
Wiosną 2023 r. zaczniemy 2 etap prac polegający na remoncie nawierzchni i zagospodarowaniu samego placu. 
3 etapem będzie zagospodarowanie Parku. Chcemy, aby w przyszłości było to miejsce naszych corocznych spotkań w ramach festiwalów i uroczystości miejskich. Dla realizacji tego celu niezbędna jest również modernizacja rynku.
Zdjęcie z placu budowy, które przedstawia głębokie wykopy w ul. Pl. Chopina.