Zakończyły się prace związane z przebudową ul. Mieszka I.
W ramach robót budowlanych została wykonana kanalizacja deszczowa, jezdnia dwupasmowa z betonu asfaltowego, chodniki oraz zjazdy do posesji.
Zakres prac obejmował przebudowę skrzyżowania ulicy Piastowskiej z ulicą Mieszka I oraz budowę ronda w rejonie ulic Mieszka I oraz Władysława I Hermana.
Na realizację inwestycji otrzymaliśmy wsparcie w 40% całej kwoty z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Całość zadania to koszt ok. 5,5 mln złotych.
Widok na ul. Mieszka I-go po modernizacji.