Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C., która zajmuje się opracowaniem projektu modernizacji, dokonała skanowania 3D całego budynku.  Pozwoli to architektom i rzeczoznawcom na stworzenie dokładnego modelu oraz precyzyjną ocenę techniczną budynku.
Zostały przeprowadzone także odwierty geotechniczne, dzięki którym oceniona zostanie struktura gruntu. Cały czas trwają także rozmowy i konsultacje nad funkcjonalnością dawnego dworca oraz nad jego wyglądem.