4 stycznia 2023 r. zakończył się remont chodnika przy ul. Witosa, który został zrealizowany z inicjatywy Mieszkańców i Dariusz Malanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu.

Remont obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego, do ronda przy ul. Płockiej. Powstał tam nowy ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 240mb i szerokości 4.5 m.
Zdjęcie przedstawiające wyremontowany chodnik przy ul. Wincentego Witosa w Sierpcu. W zabudowania wielorodzinne oraz parkingi.