Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o ankiecie ewaluacyjnej na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Link do ankiety:  https://forms.gle/RNKDbEQBCBEwGXVPA

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie dokonamy oceny już zrealizowanych działań oraz wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.

Ankieta jest anonimowa - nie gromadzimy żadnych danych, które mogłyby pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Z góry dziękujemy za pomoc!