Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu znanego wcześniej na południu Polski – Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. W tym roku po raz pierwszy nagrodzeni są również mężczyźni, którzy walczyli o tytuł „Mazowiecki Gentleman D.”. Oba konkursy odbywają się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

„Mazowiecka Lady D. im. Krystyny Bochenek” – konkurs organizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako promocja aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami, a także przełamywanie stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku odbywa się czwarta edycja konkursu na terenie województwa mazowieckiego. Pomysł zaczerpnięty jest z Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek – Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna), który na Śląsku zainicjował senator Marek Plura.

Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego; „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki; „Sport” – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych, oraz „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla kobiet pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Kandydatki do konkursu mogą być zgłaszane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego.

„Mazowiecki Gentleman D.” – konkurs organizowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako promocja aktywnych, odważnych i ambitnych osób z niepełnosprawnościami, a także przełamywanie stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs jest autorskim uzupełnieniem dotychczasowych edycji przeznaczonych tylko dla kobiet i dziewczyn. W tym roku odbywa się po raz drugi.

Kandydatury można zgłaszać w kategoriach: „Dobry Start” – kategoria dla chłopców i mężczyzn w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego; „Kultura i Sztuka” – kategoria dla mężczyzn działających w obszarze kultury i sztuki; „Sport” – kategoria dla mężczyzn działających w obszarze sportu; „Życie Społeczne” – kategoria dla mężczyzn działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców lub przedsięwzięć społecznie użytecznych; „Życie Zawodowe” – kategoria dla mężczyzn pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych, oraz „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla mężczyzn pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Kandydaci do konkursu mogą być zgłaszani m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kulturalne, jak i przez osoby fizyczne z terenu województwa mazowieckiego.

Regulamin konkursu Mazowiecka Lady D

Regulamin konkursu Mazowiecki Gentleman D