Została podpisana umowa na poprawę bezpieczeństwa dróg publicznych w Sierpcu. Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o. .
Rozpoczęły się prace na pierwszej z ulic,czyli Generała Stefana Grota Roweckiego, gdzie został wyłączony z ruchu odcinek drogi od ul. Sienkiewicza do przychodni MEDICAR.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
Zakres prac będzie obejmował także inne ulice:
  • Ulica Braci Tułodzieckich od ul. Świętokrzyskiej do ul. Płockiej,
  • Ulica Jaśminowa (od ul. Powstańców do ul. Akacjowej),
  • Ulica Spacerowa (od ul. Spokojnej do ul. Ziemiańskiej),
  • Ulica Ziemiańska (od ul. Wiklinowej do ul. Powstańców),
  • Ulica Pogodna (odcinek kanalizacji deszczowej).
Koszt całkowity robót to ok. 6 mln zł z czego 91% to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Programu Inwestycji Strategicznych.