Dom Pomocy Społecznej Szczutowo prowadzi zapisy do programu "Opieka wytchnieniowa", którego realizacja rozpocznie się w 2024 r.
Więcej informacji uzyskają Państwo w DPS w Szczutowie pod numerem telefonu: 24/ 276 74 74.
Osoby zainteresowane pomocą i uczestnictwem w Programie Wsparcia Całodobowego proszone są o zgłoszenie się pod numerem telefonu 24/ 275 - 86 - 42 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, pokój nr 29.