Jakub Grodzicki, rodowity sierpczanin, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wieloletni animator sportu i rekreacji fizycznej w mieście i powiecie sierpeckim, od 36 lat prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.

W 1991r. zdał egzamin i uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania fizycznego. Pracował w: Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (nauczyciel), Liceum Ogólnokształcącym (nauczyciel), Wydziale Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (zastępca inspektora ds. kultury) i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Płocku (nauczyciel – metodyk). Przez 10 lat kierował placówką oświatowo- wychowawczą – Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej. Ukończył m.in. kurs organizatorów zajęć rehabilitacyjnych z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci i kurs masażu. Posiada uprawnienia instruktorskie o specjalnościach: rekreacji ruchowej w zakresie aktywności ruchowej w profilaktyce wad postawy, badmintona, tenisa, piłki siatkowej, profilaktyki bólów kręgosłupa i kinezygerontoprofilaktyki. Jest sędzią lekkiej atletyki.

 Poza pracą zawodową od 1962r. do chwili obecnej związany jest z Ogniskiem TKKF w Sierpcu, któremu w 1978r. nadano imię „Kubuś”. Był członkiem Zarządu Głównego TKKF w Warszawie. Od 2003r. jest sekretarzem Mazowieckiego TKKF. Jakub Grodzicki jest popularyzatorem rekreacji fizycznej, zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku. Corocznie dzięki jego zaangażowaniu organizowanych jest około 80 różnego typu imprez: turnieje szachowe, brydżowe, festyny, zloty, biegi itp. Niespożyta energia i pomysłowość prezesa Jakuba Grodzickiego skłania wszystkich do coraz większego wysiłku. Swoją pasją zaraża coraz więcej osób, które zaczęły pływać, biegać, czy uprawiać narciarstwo biegowe. Propaguje coraz to nowe formy ruchu, jak nordic walking (chodzenie z kijkami). Jego ogromne zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz innych, umiejętność pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć oraz niewyczerpane zasoby pomysłów zasługuje na podziw.

Jego dużym sukcesem jest stworzenie ośrodka joggingu. Początki były trudne. Bardzo dużo problemów stwarzało przekonanie biegaczy starszych, którzy biegali po ciemku, albo w takich rejonach, żeby nikt znajomy tylko nie zauważył. Rozmowa o starcie w zawodach kończyła się zwykle stwierdzeniem – niech biegają młodsi, a ja już jestem za stary. Ale to już historia. Dziś biegacze Ogniska TKKF „Kubuś” są znani w całym kraju. Startują nawet w ultramaratonach. Od piętnastu lat dzięki inicjatywie i ogromnemu nakładowi pracy Jakuba Grodzickiego organizowany jest Sierpecki Minimaraton (10,548 km) wraz z imprezami dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. W 2011r. prezes zainicjował biegi wzdłuż Sierpienicy. W pierwszej edycji objęły one trzy mostki, w drugiej siedem. Impreza ma za zadanie popularyzację biegów, ale także pokazanie piękna naszego miasta.

Od 2005r. prowadzi na terenie Sierpca Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób trzeciego wieku. W całorocznych zajęciach bierze udział ponad czterdzieści osób powyżej 55 roku życia. Zajęcia te, to nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także pogadanki o zdrowym stylu życia, wspólne wycieczki piesze i rowerowe, spotkania integracyjne, wypady do lasu. Dzięki Ośrodkowi wiele osób po raz pierwszy poszło na krytą pływalnię i dziś z dumą mówi, że nauczyło się pływać po sześćdziesiątce. Od kilku lat uczestnicy OTR jeżdżą na obozy sportowo-rekreacyjne.

Narciarstwo biegowe to kolejna dyscyplina, którą na naszym terenie rozpropagował Jakub Grodzicki. Lasy w okolicach Sierpca okazały się doskonałym miejscem do uprawiania tej formy ruchu. Wiele osób skorzystało z pierwszych lekcji udzielanych przez prezesa i dziś z niecierpliwością oczekują śnieżnej zimy. Kilka osób zdecydowało się również na starty w zawodach.

Jakub Grodzicki nie tylko organizuje imprezy, ale i sam w nich bierze udział, dając tym samym dobry przykład, i młodym, którzy ze zdziwieniem często z nim jeszcze przegrywają, i starszym, którzy stwierdzają, że jednak można. Udowodnił, że każdy czuje potrzebę ruchu, wystarczy stworzyć mu tylko odpowiednie warunki. Przełamał stereotyp pokutujący w naszym środowisku, że sport jest  tylko dla szczupłych, młodych i zdrowych.

Za swoją dotychczasową działalność otrzymał odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1991) i Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi (1997), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002) oraz resortowe: z Zarządu Głównego TKKF – brązową, srebrną i złotą odznakę Zasłużony Działacz TKKF, z Ministerstwa Sportu – brązową, sportową, złotą odznakę – Zasłużony Kultury Fizycznej. ZG TKKF przyznał mu z okazji 50-lecia powstania organizacji medal za zasługi dla sportu i rekreacji.