Maria Wiśniewska jest absolwentką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. W MBP pracuje od chwili ukończenia studiów wyższych tj. od 1.10.1977 r. Odpowiedzialna i pełna inwencji podczas pracy w Czytelni MBP doskonale zorganizowała pracę informacyjną i popularyzacyjną. Jest autorką 2 publikacji książkowych: "Bibliografia Sierpca” i "Informator MBP w Sierpcu", przez kilka lat redagowała kwartalnik "Zapraszamy do Biblioteki", jest współautorką wydanego w 2010 roku albumu „Sierpc w fotografii”.

W roku 2000, w wyniku konkursu, zostala dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Maria Wiśniewska przejawia wiele inicjatyw w codziennej pracy bibliotecznej popularyzującej książkę i czytelnictwo. Organizuje imprezy czytelnicze skupiające czytelników MBP oraz sierpecką elitę intelektualną. Wyniki czytelnictwa Biblioteki Miejskiej należą do czołowych w województwie mazowieckiem. Dyrektor MBP wykazała się skutecznością w nieodpłatnym zdobywaniu programów komputerowych i licencji  a także determinacją przy tworzeniu katalogu komputerowego. Dzięki jej inwencji w MBP rozpoczęto komputeryzację zbiorów i usług bibliotecznych.  Dla czytelników i wszystkich zainteresowanych utworzono katalog elektroniczny zbiorów książkowych, a w następnej kolejności katalog elektroniczny wzbogacił się o bazę regionaliów.  Estetyczny i aktualny serwis www Biblioteki Miejskiej ma dla placówki ważne znaczenie marketingowe, kreujące wizerunek biblioteki w społecznosci lokalnej, jak i na forum ogólnopolskim. MBP jest jedną z niewielu bibliotek w Województwie Mazowieckim posiadajacych swój katalog on line.

Dyrektor Maria Wiśniewska wykazuje się każdego roku skutecznością w zdobywaniu środkow pozabudżetowych, tzw. dotacji celowych na zakup nowości wydawniczych a także remonty i nowoczesny wygląd pomieszczeń bibliotecznych.Promuje twórczość literacką i plastyczną młodych twórców zarówno miasta, jak i powiatu. MBP w ostatnich dwóch latach wydała 4 publikacje książkowe w ramach serii "Biblioteka Sierpecka" /większość prac redaktorskich MW/. Bardzo aktywnie uczestniczy w opracowaniu, wydawaniu i popularyzacji wielu publikacji sierpeckich, a promowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną liczne sierpeckie tytuły książek, dzięki zaangażowaniu osobistemu dyrektor Wiśniewskiej, są przyjmowane z życzliwością i dużym zainteresowaniem czytelników. Maria Wiśniewska wraz z pracownicami promuje placówkę w licznych artykułach na łamach prasy regionalnej, lokalnej oraz fachowej. Współpraca Marii Wiśniewskiej z wieloma instytucjami oświatowo-kulturalnymi zaowocowała wydaniem publikacji książkowych, m.in. o Szkole Podstawowej nr 3, sierpeckim sporcie. Jej pasją jest misterne harfowanie obrazów oraz portretów. Swe prace prezentowała podczas wielu wystaw, dostarczając swym odbiorcom wielu artystycznych przeżyć. Od 13 czerwca 2002 roku pełni funkcję prezydenta Fundacji „Sierpc 2000”, która na miarę możliwości wspiera sierpecką kulturę. Miejska Biblioteka Publiczna zarządzana przez dyrektor Marię Wiśniewską to znana i ceniona placówka kulturalna zarówno w naszym mieście, powiecie jak i całym województwie mazowieckim.