Zarząd Osiedla nr 4 we współpracy z trenerem środowiskowym Orlika 2012 Łukaszem Wróblewskim zorganizował Sierpecką Ligę Orlika. Liga trwała od kwietnia do czerwca b.r.

Do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn z Sierpca, swój udział zadeklarowało około 111 młodych adeptów piłki nożnej. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym” i rewanże.

Przewodniczący Zarządu Bogdan Bartnicki przywitał licznie zgromadzone dzieci, rodziców, Alinę Olszewską - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a jednocześnie przedstawiciela Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zarządu: Lidię Lewandowską i Sławomira Florczaka. Po zakończonym turnieju zaproszeni goście wręczyli najlepszym drużynom pamiątkowe medale, nagrody rzeczowe oraz puchary.

 

 

Celem turnieju ,,SIERPECKA Liga Orlika 2013” było:

- Propagowanie sportowego trybu życia wśród dzieci,

- Wdrażanie dzieci do systematycznego udziału w ćwiczeniach fizycznych,

- Rozwijanie zainteresowań sportowych dzieci,

- Wpojenie zasad fair play w rywalizacji sportowej,

- Doskonalenie posiadanych i zdobywanie nowych umiejętności w dziedzinie piłki nożnej.

                                                                   

 Sławomir Florczak – sekretarz Zarządu

 

p5070077.jpgp6180217.jpgp6180229.jpgp6180231.jpgp6180235.jpgp6180239.jpgp6180240.jpgp6180244.jpgp6180248.jpgp6180251.jpgp6180255.jpgp6180256.jpgp6180257.jpgp6180258.jpgp6180260.jpg