Mazowiecka Izba Rolnicza


jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, płatnicy podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Izby rolnicze są instytucją publicznego zaufania, pełniącą rolę chłopskiego parlamentu który skupia i jednoczy wszystkich rolników, niezależnie od związkowej i partyjnej przynależności.

Podstawą prawną do funkcjonowania polskiego samorządu rolniczego jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Ustawa ta po prawie pięćdziesięciu latach przerwy dała możliwość organizowania się rolników na zasadach w pełni demokratycznych. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby są (po nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku) pośrednie i dwustopniowe. Odbywają się one w okręgu wyborczym stanowiącym obszar gminy. W okręgu tym wybierani są członkowie rady powiatowej, a następnie rady powiatowe wybierają przewodniczącego i delegata, którzy wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby.

Prezesem Mazowieckiej Izby Rolniczej jest Tadeusz Piętowski rolnik z powiatu Szydłowiec, Wiceprezesem Andrzej Bruszewski z powiatu Ostrów Mazowiecka, Członkami Zarządu są Stanisław Guzel z powiatu Pułtusk, Zbigniew Olszewski z powiatu Otwock i Zofia Rutkowska z powiatu Warszawa Zachodnia.

Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura. Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej mieści się w Wesołej - ul. Żółkiewskiego 17, 05-750 Wesoła; tel.022-773-55-29, tel./fax 022-773-53-95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dyrektorem Biura jest Pani Anna Górska.

Zgodnie z uchwalonym Statutem utworzono oddziały Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w byłych miastach wojewódzkich. Oddział Płocki mieści się na ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock tel.024-268-67-16, tel./fax 024-268-67-15 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kierownikiem Biura jest Pani Maria Winnicka. Oddział Ciechanowski mieści się na ul. 17 Stycznia 7a, 06-400 Ciechanów; tel.023-672-86-02, fax 023-672-44-57, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kierownikiem Biura jest Pani Alina Demby.

Radca prawny - Roma Trawczyńska - udziela bezpłatnych porad prawnych wszystkim członkom izby po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem izby.

 

Organami działającymi na obszarze powiatu, z zadaniami o charakterze opiniodawczo - doradczym są Rady Powiatowe.

Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Dele- gatami na Walne Zgromadzenia w powiatach obsługiwanych przez płocki oddział Biura MIR zostali wybrani:

  • w powiecie gostynińskim Romuald Śniecikowski (miasto Gostynin) i Jan Rykalski (gm. Szczawin Kościelny),
  • w powiecie płockim Zbigniew Maruszewski (gm. Bielsk) i Wiktor Szmulewicz (gm. Mała Wieś),
  • w powiecie sierpeckim Andrzej Pyszyński (gm. Mochowo) i Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz).

Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Delegatami na Walne Zgromadzenia w powiatach obsługiwanych przez ciechanowski oddział Biura MIR zostali wybrani:

  • w powiecie mławskim Marek Linkowski (gm. Wiśniewo) i Wojciech Szymborski (miasto Mława),
  • w powiecie płońskim Andrzej Chyczewski (m. i gm. Raciąż) i Grażyna Opolska (gm. Płońsk),
  • w powiecie żuromińskim Adam Witkowski (gm. Bieżuń) i Wiesław Mikas (gm. Żuromin).

Delegatem Mazowieckiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych jest Wiktor Szmulewicz - rolnik z gminy Mała Wieś, powiat Płock, któremu ponownie powierzono funkcję Wiceprezesa KRIR.