Tytuł projektu: "Sierpeccy Badacze"

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Całkowita wartość projektu: 720 930,00 zł
Kwota dofinansowania: EFS 699 050,00 zł
Termin realizacji: wrzesień 2012/2013

www.badacze.sierpc.pl