1) Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-zachodniego Mazowsza poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami i wdrożenie systemu selekcji odpadów, w tym segregacji u źródła

Program Operacyjny:
Działanie:
Termin realizacji:
Całkowita wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Cele projektu:
Produkty i rezultaty:
Kierownik projektu:

2) Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, poprzez adaptację i rozbudowę Domu Kultury

Program Operacyjny:
Działanie:
Termin realizacji:
Całkowita wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Cele projektu:
Produkty i rezultaty:
Kierownik projektu:

3) Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej 

Program Operacyjny:
Działanie:
Termin realizacji:
Całkowita wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Cele projektu:
Produkty i rezultaty:
Kierownik projektu: