Tytuł projektu: "Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, poprzez adaptację i rozbudowę Domu Kultury"

Program Operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Działanie: 6.1 Kultura
Termin realizacji: 2010 / 2012
Całkowita wartość projektu: 18 837 433,20 zł

 

www.ckisz.sierpc.pl