Tytuł projektu: "Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności rozwoju Ziemi Sierpeckiej"

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza
Termin realizacji: 2011 / 2012
Całkowita wartość projektu: 513 663,92 zł

 

www.e-sierpc.pl