1. Środki z Ministerstwa Sportu w ramach programu modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży. Całkowita wartość inwestycji 787 800,00 zł. Środki własne 587 800,00 zł. środki FRKF 200 000,00 zł. Zrealizowano w 2007 roku.

 2. Budowa boiska i bieżni z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu. Całkowita wartość inwestycji 452 800,00 zł. Środki własne 302 800,00 zł. środki FRKF 150 000,00 zł. Zrealizowano w 2008 roku.

 3. Budowa SkateParku w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016. Całkowita wartość inwestycji: 342.380,00 zł. Kwota przyznanego dofinansowania: 100.000,00 zł. Zrealizowano w 2016 r.

   

 1. Środki z Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski

 1. Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych o tematyce azbestowej w tym: przeszkolenie nauczycieli, opracowanie plakatów informacyjnych, budowa ścieżki dydaktycznej, stworzenie strony internetowej. Całkowita wartość zadania 91 500,00 zł (100% środki z Ministerstwa Gospodarki). Zrealizowano w 2009 roku.

 2. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc – zinwentaryzowanie ilości i ocena stanu wyrobów azbestowych. Całkowita wartość zadania 59 780,00 zł (100% środki z Ministerstwa Gospodarki). Zrealizowano w 2008 roku.

 1. Inne środki zewnętrzne

 1. Inwestycja pn.:"Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc", w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kwota całkowita inwestycji: 4.696.505,70 zł

  Inwestycja zrealizowana w 2016 roku ze środków:

  - Wojewody Mazowieckiego: 2.222.183,00 zł

  - Województwa Mazowieckiego: 1.394.034,00 zł

  - Powiatu Sierpeckiego: 209.080,27 zł

  - Gminy Miasto Sierpc: 871.208,43 zł