położona jest na pograniczu Wysoczyzny Płockiej i Równiny Raciąskiej. Jej powierzchnia liczy 18 609 ha, zaś ludność ponad 8 tysięcy, zamieszkuje w 44 miejscowościach. Przez gminę przebiega ważna droga krajowa nr 10, łącząca Warszawę z Toruniem. Przez teren gminy przebiega również linia kolejowa Nasielsk - Sierpc. Gminę Zawidz Kościelny utworzono 1 stycznia 1973 roku z gromad: Koziebrody, Słupia, Jeżewo i Zawidz. Gmina posiada własny herb. Ślady osadnictwa ludzkiego na terytorium gminy Zawidz sięgają czasów wczesnego średniowiecza, czego dowodzi grodzisko w Osieku.

Gmina Zawidz wyróżnia się ciekawą florą i fauną. Położona z dala od wielkiego przemysłu stanowi teren ekologiczny. Płaska równina urozmaicona jest piękną, głęboką doliną rzeki Sierpienicy oraz biegnącą pośród rozległych łąk i lasów rzeką Raciążnicą. Gmina posiada liczne tereny łowieckie, czemu sprzyjają łąki i lasy, zasobne w ptactwo wodne i zwierzynę łowną. Klimat pozostaje pod wpływem morsko - kontynentalnym.

Podstawowa dziedzina gospodarki gminy to rolnictwo, czemu sprzyja struktura gleb. Gmina liczy 1100 gospodarstw indywidualnych, nastawionych na produkcję roślinną (buraki cukrowe, zboża, ziemniaki i kukurydza) i zwierzęcą (bydło mleczne). Grunty orne są w 97% zmeliorowane. Teren gminy jest zwodociągowany. Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną i komunalną oraz dogodne warunki do inwestycji, zwłaszcza w przemysł rolno - spożywczy. Przez terytorium gminy prowadzony jest gazociąg tranzytowy łączący Rosję z Europą Zachodnią oraz kabel światłowodowy.

Gmina Zawidz stanowi liczący się na Mazowszu i w Polsce ośrodek sztuki ludowej. Miejscowi twórcy - Wincenty i Jan Krajewscy, Stanisław Dużyński oraz Henryk i Mirosław Wierzchowscy należą do czołówki rzeźbiarzy ludowych w kraju. Ich prace zajmują poczesne miejsce w działach etnograficznych licznych placówek muzealnych. Chętnie nabywane są również do kolekcji prywatnych. Niektóre z rzeźb zdobią otoczenie Urzędu Gminy oraz ryneczek w Zawidzu Kościelnym.

Warto zwiedzić:

  • Kościół w Jeżewie z 1 poł. XVI w.;
  • Kościół w Słupi z 2 poł. XIX w.;
  • Kościół w Zawidzu z 2 poł. XIX w.;
  • Miejsca pamięci narodowej w Jeżewie i Zawidzu Kościelnym;
  • Park w Skoczkowie urządzony w 1 poł. XIX w. w stylu ogrodu włoskiego.


Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym
ul. Mazowiecka 24
09-226 Zawidz Kościelny
tel. (0-24) 276 61 01, fax 276 61 44
e-mail: ug.zawidz@e-gmina.p