O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sierpca

zaprasza mieszkańców osiedla na Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 3.

Proponowany porządek zebrania:

- sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 3,
- wybór członków Zarządu Osiedla nr 3,
- sprawy różne.

Zebranie odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. (wtorek), godz. 17:45, II termin godz. 18:00, w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu (ul. Piastowska 39).

Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Borkowska, Stefana Jaracza, Mieczysława Karłowicza, Jana Matejki,  Adama Mickiewicza,  Juliusza Słowackiego, Ludwika Solskiego, Juliana Tuwima, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana  Kamila Norwida, Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Stanisława Wyspiańskiego,

Wincentego Witosa,  Płocka,  Marii Konopnickiej, Św. Wawrzyńca,

Białobłocka, Józefa Piłsudskiego,  Ignacego Paderewskiego, Leśna, Sosnowa, Władysława Sikorskiego,  Lipowa